Archive pour le 29 août, 2010

IRETO ORA IAINANTSIKA

29 août, 2010

Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit

 

IRETO ORA IAINANTSIKA

Na mahantra na mpanankarena,
N’inoninona atao eto an-tany,
Ny fiainantsika é ! fandalovana,
Fotoana vitsy dia efa lany !

Raha mba afaka atao,
Ny mampijanona ny ora…
Ireto zanantsika ô !
Tsy handao ny trano, hanidina.

Mandeha tsy hita , milomay,
Ireto ora iainantsika,
Na ny ankizy aza mandeha malaky !
Mandao ny ray sy reniny.

Samy entin’ny fiainana, haingana,
Tsy tana ny volana sy ny taona,
Raha mba afaka atao re olona,
Ny mampijanona ny ora !

Indrisy mantsy…

Tsy afaka atao akory,
Ny mampijanona ny ora,
Dia atao izay mety !
Hampilamina ny fiainana…

Tritriva 28/08/10