Archive pour le 4 juin, 2011

IZY NO HERY !

4 juin, 2011

hebergeur image

 

Izy no hery !

 

Sambatra aho fa misy an’i Jesoa

Ilay mpamonjy, zanak’Andriamanitra

Izy eo foana, rehefa miantso Azy

Raha sendra ka azon’ny famoizam-po sy ory

 

Tsy harena na voninahitra no homeny

Fa hasambarana ao anaty ny fo sy fanahy

Voky aho rehefa azoko ny mofony

Ny mofo fahatsiarovana ireny fijaliany

 

Ilay mpamonjy no avo indrindra

Tsy very aho raha mahatsiaro azy

Na dia maditra aza indraindray

I Jesoa mamelaheloka… tsy mandroaka

 

Tritriva

 

SAMBATRA TOKOA !

4 juin, 2011

 

hebergeur image

 

Sambatra tokoa !

 

Fantatra ! eny fantatra !

Ny hasambaranao.

Fa misy an’ilay silaka,

Any ho any miandry anao

Izy ilay mibanjina indrindra ny volana…

 

Izy no tompon’ny fonao,

Sy ireo rehetra momba anao any,

Ravoravo ianao manana azy,

Sambatra izy manana anao,

Inona moa no andrasana mihoatra an’izany ?

 

Ho an’ireo tena mpifankatia,

N’inoninona mitranga,

Eto an-tany diavina,

Ny fitiavan’olon-droa,

Tsy mety ravan’ny rivo-doza.

 

Tritriva

NY FITIAVANA EFA LASA

4 juin, 2011

hebergeur image

 

Ny fitiavana efa lasa

 

Samy nandalo teo daholo isika

Iny fitiavana voalohany iny

Tahaka ny paiso tsy mbola masaka

Nefa nalaina sahala ny mioty…

 

Nisy izay nanandrana iray

Ary koa ireo namerimberina…

Ny ahy iray ihany ny voalohany

Ilay fitiavana tao mbola fahazazana.

 

Nandeha aingana ny fotoana

Indro f’ efa lehibe sahady

Nifanena tamin’ilay tiana

Ilay vintana, voafidy…

 

Dia nanorina tokatrano, niara-dia

Izy no nanome fitia

Nahatonga ireo zanaka malala

Vokatry ny fitiavana…

 

Soa fa mbola eo izy androany

Na dia niova kely ihany

Milamindamina ny fifankatiavana

Rehefa mitombo be ny taona…

 

Soa ihany koa fa eo ianao

Ry ilay mbola tsy tazako

Nefa fantatro fa tena namako

Olona tsara fanahy, tsara taiza, hatokiako…

 

Tritriva

FANTARO !

4 juin, 2011

hebergeur image

 

Fantaro !

 

Tsy mampiraharaha

Na mampametraka fanontaniana

Raha i Koto na i Mahefa

No manao be marenina sy jamba

Tsy manahirana na mahagaga

 

Fa raha ianao kosa ry iray iny

No manadino tsy mijery

Dia maha sorena, mamparary

Eny, ry lala, ianao irery

Na de mampijaly

 

Nahoana moa no toy izany

Aleo avela any ny valiny

Fantaro fotsiny fa hilaina

Ny valy soratrao ry tiana

Mahafinaritra, mahasoa

 

Tritriva

FOTOANA MAMY !

4 juin, 2011

<a title= »hebergeur image

Fotoana mamy !

.
Tiako ireo fotoana,

Hiarahako aminy,

Na  kely monja aza,

Dia efa mamy !

 

Falifaly ery ny foko…

Rehefa iny izy fa tazako,

Feno voninkazo sy kalo,

Izay rehetra diaviko !

 

Mahafinaritra ny miaina,

Soa fa misy ianao sombinaina,

Isaorako ny vintana,

Ny lanitra sy kintana…

 

Tritriva