IZY NO HERY !

hebergeur image

 

Izy no hery !

 

Sambatra aho fa misy an’i Jesoa

Ilay mpamonjy, zanak’Andriamanitra

Izy eo foana, rehefa miantso Azy

Raha sendra ka azon’ny famoizam-po sy ory

 

Tsy harena na voninahitra no homeny

Fa hasambarana ao anaty ny fo sy fanahy

Voky aho rehefa azoko ny mofony

Ny mofo fahatsiarovana ireny fijaliany

 

Ilay mpamonjy no avo indrindra

Tsy very aho raha mahatsiaro azy

Na dia maditra aza indraindray

I Jesoa mamelaheloka… tsy mandroaka

 

Tritriva