citationklari.gif
 

 

 

NY FINAMANANTSIKA ! 

 

Nivavaka aho androany…

Ho an’ny finamanantsika,

Enga haharitra hatrany!

Enga anie tsy hangatsiaka !

 

Mba hahita ny ampitso;

Mba handresy fahavalo;

Mba hiroso tsy ho diso;

Mba tsy ho kivy na himalo.

 

Mba hioty faniriana;

Mba hisangy zava-tiana;

Mba ho lavi-pahoriana;

Mba ho tojo fifaliana.

 

Mba ho feno koa tantely;

Mba ho ampoky ny mamy ;

Mba ho lavitra ny fery;

Mba hamiratra aok’izany.

 

Nivavaka aho androany….

DadaRabe