Archive pour le 1 octobre, 2012

RAHAVAKO !

1 octobre, 2012

https://www.facebook.com/dadarabe

RAHAVAKO !

Ny hantahantanao sy tambitambinao
No hany mba firavako
Sy antom-pifaliako, masoandro vaovao…
Ka sitrako rahavako !

Ny fombafombanao sy fahazaranao
No indro firiavako
Sy entiko miaina, izany mantsy izao
No fiainaiko rahavako !

Ny nofinofinao sy ny tanjonao
No hira eo am-bavako
Sy lasa eritreritra izay tsy mety lao…
…Tia an’aho rahavako !

Fa raha tsy eo ianao, na sanatria handao…
Izao no tonom-bavako :
“Ry lanitra ao ambony! Miarova azy ianao !
Fa izy no “fitiavako” !

DadaRabe

SATRIA…IANAO !

1 octobre, 2012

SATRIA…IANAO !

Ny tabatabanao arahiko aponga,
Ny fifalianao ravahiko somonga,
Ny masonao sariaka iangaliako hira,
Ny tsara arosonao somary asiako sira,
Ny antso hiakanao tohofako orokoroka…
D’ilay fitiavanao ataoko midoroboka !

Ny fahanginanao henoiko moramora,
Ny ahiahinao alamiko isan’ora,
Ny endrikao toa vinitra fenoiko tsikitsiky,
Ny fonao ‘tady hikatona sokafako mihitsy,
Ny feonao masiaka valiako teny mamy…
D’ilay fitiavanao asiako aina hatrany !

Satria… Ianao izany !

DadaRabe
27/09/12

TSY MANADINO !

1 octobre, 2012

TSY MANADINO !

Aza manahy ianao f’izaho anie mahatsiaro
Ireo andro lasa maro
Niarahana nidola nitety ireny havoana,
Niliba tafahaona…
Kanefa dia nidify,
Nanjary toa tsy nisy !

Aoka ianao tsy ho kivy fa fiainana izany !
Lalàna eto an-tany !
Misy andro soa iarahana toa afo manazava
Ka mahamiran-tava…
Dia mihelina satria…
Angamba tsy doria !

Ilaozy ireny aloka, alahelo na tomany
Na ny hafa toy izany !
Venteso sy ifalio toa hira nandihizana,
Tsy nety notohizana
Fa kalo indray ririnina
Dia lasa tsy hay fihinina !

Tsarovy fotsiny ihany f’izaho tsy manadino !
Na dia efa tsy mino…
Hoe hisy ilay fotoana hihaonana indray andro
Hampihiratra masoandro
Eo amintsika roa
Fa lasa tsy hifoha…

Tantara efa taloha !

DadaRabe

ANGOLAIKO !

1 octobre, 2012

 

ANGOLAIKO !

Angolaiko mora ny tsikinao sariaka,
Mazava, manjopiaka !
Tarafiko eo ny ampitso sy ny andro lohataona,
Baliaka eo anoloana,
Fa ny tsikinao no indro efa fanilo
Ka entiko mitsilo !

Angolaiko ery ny masonao mijery,
Toa feno mistery !
Mitaratra ao am-poko, toa mahatorana ahy,
Mambabo ny fanahy !
Fa ny masonao no indro efa hijereko…
…Ny fiainana ekeko.

Angolaiko an-tsento ny feonao miteny
Tantely mamy ireny !
Manàko anatiko any toy ny hiran-danitra
Sy voninkazo manitra,
Fa ny feonao no indro efa lalaiko,
Mameno ny aty saiko !

Angolaiko hatrany ilay fitiavanao
Izay tsy mba mankalao,
Izany no ekeko ho izao tontolo izao,
Masoandroko hatrizao !
Fa ny fitiavanao no efa eken’ny aiko
Oh ! Tena angolaiko !

DadaRabe
15/09/12