Archive pour le 12 octobre, 2012

NOSORATANA TAO ANATIN’NY FANGORAKORAHANA

12 octobre, 2012

 

Eritreritra, nofy mangina,

Hovitrovitra saika tsy re,

Kopak’elatra, ho aiza ? – Hiampita.

Any an’inona ? – Tany tsy hita.

Nefa feno ny zavatra irina,

Feno azy ary be dia be …

Kopak’elatra ho aiza ? – Hiampita…

Hovitrovitra saika tsy re…

 

Hovitrovitra… Ny antony ? – Asa !

Fa malemy ny nofo ka jamba !

Toa fanahy no sisa mameno,

Izy ihany no sisa mba heno

Mampangina ny otan’ny lasa !

Ny vovoka, hiverina angamba…

Toa fanahy no sisa mameno,

Fa malemy ny nofo, ka jamba !

 

Dia fangorakorahana sisa…

– O ! mbola olombelona ihany !

Vao tanora, ka ho lasa sahady ?

Zanak’ondry, ka halavon’ny tady ?

- Eritreritro tonga madisa,

Nifamatotra tsy hita lany…

Vao tanora, ka ho lasa sahady ?

– O ! mbola olombelona ihany !

 

Injao mihodina mora dia mora

Ny eritreritro lasa mandeha.

O ry fahatanorako ho fohy,

Fa efa miditra ilay lava-johy

Tsy ivelaran’ny tsiky tanora,

Na idiran’izay rehareha !

O ! ry fahatanorako ho fohy,

Ny eritreritro lasa mandeha !

 

Toa voron-kiantefa any an-koatra

Izany fiaingany anatiko izany

Efa feno dia feno fanahy,

Vonombonona, tsy mba manahy…

Tebiteby, kanefa tsy loatra,

Tebiteby aminao, o ry tany !

Efa feno dia feno fanahy

Izany fiaingany anatiko izany !

 

Tebiteby… Mangina !

Mangina ! Mangina, o ry nofoko ho rava,

Mangina, o ry nofoko omaly !

Fitsaharana anie hampifaly;

Raha ho lasa, veloma, masìna,

Any an-koatra, ilay Fiainan-ko lava !

Mangina, o ry nofoko omaly !

Mangina, o ry nofoko ho rava !

 

 

J. J. RABEARIVELO

(Ny Mpandinika, N° 128, 7 mey 1926)

http://rabearivelo.webs.com/eritreritrapensees.htm

ERITRERITRA FAHAVARATRA

12 octobre, 2012

 

ERITRERITRA FAHAVARATRA

 

Mijononoka moramora ny orana avy hariva,

Ny alina madiva,

Hamonto an-torimaso ny lanitra sy tany,

Ka hitondra any ho any…

Any ho any, nefa aiza ? Aiza ho aiza ry Fanahy

Toa reraka, manahy ?

Aiza ho aiza no hampita izato nofinofinao

Izay mameno, no injao

Mihodinkodina ao am-po, mihodinkodina ao an-tsaina

Toa rano nafanaina ?

 

Mitsilopilopy mora, toa mangovitra sy ory

Ny jiroko. Matory

Izay rehetra manoloana ny masoko mahery.

Aiza ho aiza no miery,

Ry Fanahy, ilay nofinofy izay namonto antsika teo ?

Avia mamoaka feo,

Ka lazao am-bitsibitsika ao am-poko kely ao

Izay tena teninao,

Dia ho fantatro avokoa izay rehetra afenina ahy…

Mitenena, ry Fanahy.

 

Ny jiroko efa maty, ny orana efa lany;

Mangina koa ny tany,

Ka hatrao anatiko ao. Tsy misy reko intsony,

Tsy misy tsy mba tony…

Kanefa re, kanefa toa mbola be dia be

Ny fitiavako handre

Izay tena dinanao, ry vintana tsy fantatra !

Tsy mbola tena sambatra,

Sady feno tebiteby ny nofo sy ny saina

Ka he! mitaintaina !

 

Nihanalemy moramora ilay orana avy hariva.

Ny andro dia madiva

Hamoha ny torimason’ny lanitra sy tany

Ka hamerina avy any…

Avy any, nefa avy aiza ? Avy aiza ry Fanahy

Toa trotraka, manahy ?

Avy aiza no nampita ilay mba nofinofinao

Izay namonto, no injao

Mihamalefaka ao am-po, mihamalefaka ao an-tsaina,

Toa rano nafanaina ?

 

Jean Joseph RABEARIVELO (1901-1937)

 http://rabearivelo.webs.com/eritreritrapensees.htm

 

Il pleure dans mon cœur – Misy ranomaso ao am-poko

12 octobre, 2012

Paul verlaine

 

 » Il pleure dans mon cœur

 

comme il pleut sur la ville.

 

Quelle est cette langueur

 

Qui pénètre mon cœur ?

 

O bruit doux de la pluie

 

Par terre et sur les toits !

 

Pour un cœur qui s’ennuie,

 

O le chant de la pluie !  »

 

Texte traduit :

 

 » Misy ranomaso ao am-poko

 

Toy ny fisian’ny orana eny am-bohitra.

 

Inona ary izato alahelo

 

Maninteraka ao am-poko ?

 

O ry feo malemin’ny ranonorana

 

Ery an-tany ary ery an-tafo !

 

Ho an’ny fo valabalaka,

 

O ry hiran’ny ranonorana !  »

 

Jean Joseph RABEARIVELO (1901-1937)