ERITRERITRA FAHAVARATRA

 

ERITRERITRA FAHAVARATRA

 

Mijononoka moramora ny orana avy hariva,

Ny alina madiva,

Hamonto an-torimaso ny lanitra sy tany,

Ka hitondra any ho any…

Any ho any, nefa aiza ? Aiza ho aiza ry Fanahy

Toa reraka, manahy ?

Aiza ho aiza no hampita izato nofinofinao

Izay mameno, no injao

Mihodinkodina ao am-po, mihodinkodina ao an-tsaina

Toa rano nafanaina ?

 

Mitsilopilopy mora, toa mangovitra sy ory

Ny jiroko. Matory

Izay rehetra manoloana ny masoko mahery.

Aiza ho aiza no miery,

Ry Fanahy, ilay nofinofy izay namonto antsika teo ?

Avia mamoaka feo,

Ka lazao am-bitsibitsika ao am-poko kely ao

Izay tena teninao,

Dia ho fantatro avokoa izay rehetra afenina ahy…

Mitenena, ry Fanahy.

 

Ny jiroko efa maty, ny orana efa lany;

Mangina koa ny tany,

Ka hatrao anatiko ao. Tsy misy reko intsony,

Tsy misy tsy mba tony…

Kanefa re, kanefa toa mbola be dia be

Ny fitiavako handre

Izay tena dinanao, ry vintana tsy fantatra !

Tsy mbola tena sambatra,

Sady feno tebiteby ny nofo sy ny saina

Ka he! mitaintaina !

 

Nihanalemy moramora ilay orana avy hariva.

Ny andro dia madiva

Hamoha ny torimason’ny lanitra sy tany

Ka hamerina avy any…

Avy any, nefa avy aiza ? Avy aiza ry Fanahy

Toa trotraka, manahy ?

Avy aiza no nampita ilay mba nofinofinao

Izay namonto, no injao

Mihamalefaka ao am-po, mihamalefaka ao an-tsaina,

Toa rano nafanaina ?

 

Jean Joseph RABEARIVELO (1901-1937)

 http://rabearivelo.webs.com/eritreritrapensees.htm