Izy irery !

Izy irery no malalany

Ilay tokana safidiny

Notolorany ny fitiavany

 

 

Izy irery no hilazany

Ny tsiambaratelony

Izay ao anatin’ny fony sy fanahiny

 

 

Izy ilay miara-dia aminy

Mijara ny ngidy sy ny mamy

Ary koa mibaby ny zanany

 

 

Izy no silaky ny ainy

Sy tsy atakalony

Izany hono ka ambarany

 

 

Tritriva