Archive pour janvier, 2013

NY VOLOFOTSY

6 janvier, 2013

Iny lohany iny aky,

 

Matoa misy volofotsy,

 

Nisolo ireo volo mainty

 

Nahafinaritra fahiny !

 

Dia ny fotoana nomeny,

 

Ho an’ny vady aman-janany,

 

Sy ny havana sy namany.

 

Ary koa ireo izay

 

Nila ny fanampiany,

 

Teny rehetra nalehany,

 

Ireo ora niasany,

 

Andro, volana, aman-taona izany.

 

Ny zaza an-kibo nohentiny,

 

Nomeny ny mamin’ny nonony,

 

Ary nobabeny tsy navelany irery,

 

Na ny alina aza, tsy mba natory,

 

Fa nandrotsirotsy ilay zanany,

 

Namelona, niasa, nanao ny adidiny,

 

Eny mandrapaha lehibe ny ankiziny,

 

Izany no nahatonga ireny volofotsiny ireny.

 

Mankalaza ny reny rehetra izay misy

 

Na mbola ho hisy volofotsy !

 

 

Tritriva

12