Archive pour le 28 octobre, 2013

Tsy hitarainako !

28 octobre, 2013

 

Tsy hitarainako !

 

Tsy hitarainako ry Raiko

Izay mahory ny fiainako

Fa be mihoatra izany

Ny ory manodidina ahy

 

Misy ireo tsy manan’tafo

Sy tsy manana sakafo

Na dia mifoha maraim-be

Hangataka eny an-dalambe

 

Ny ankizy toa tsisy akanjo

Ary tsy mba afaka mandro

Zoky mitaiza zandry

Ka tsy mankany sekoly

 

Misy ireo tsy salama

Tsy mahita dokotera

Ny fanafody lafo be

Raha toa mba hita maso re

 

Hiangaviako ianao ry Raiko

Tsinjovy izy ireo

Aza avela ho very

Fa mba tsilovy ny fiainany

 

Tritriva  28/10/13
Image de prévisualisation YouTube