AFINDRAFINDRAO (Razilnah) vazoin’i DadaRabe

Image de prévisualisation YouTube

CLICK HERE PLAYLIST DadaRabe

 

Dola tsiketrika Afindrafindrao (Razilinah)

 

Roy e roy e roy e ry lahy!

Midola tsy ketraketra ketrak’ila

Midola tsy amin-tsavony mavo ranjo

Midola mitongim-baky « mauvais »

Mitari-pasika mody ka tsy tiako

Lazondazom-boakanzo nankalao

Lazondazom-pitia nanadala

Tiavo ny havanao Ramatoa

F’izaho aza ariana sombiniaiko

 

Eny ekeko fa marina izany

Raha ianao peratra

Izaho rantsan-tanana

Iianao no endriko

Izaho bikanao sombiniaiko

F’aza dia miavonavona ry Ikaky

Aza dia tsyy miteny ho aho ianareo

Raha tsy tianareo any aho

Atero any an-tsasa-dalana aho mba hody e

 

Eny ekeko fa marina izany

Tranonay sy malala

Manao atsimo sy avaratra

Sioka tokana dia mivoaka

Kopa-damba dia lasa « rendez-vous »

Ondaondano kely anie aho ry patro

Fa marary ny an-dohako e

« Fa maninona no marary ? »

Tsy niala vazom-boana ka narary e !

 

Eny veloma masina ny aty

Teny Antananarivo izahay

Aarivo tratry ny taona

Tetsy Ambatonankanga izahay

Nahazo akanga nifahy ô

Ary teny Ambohimanga izahay

Namangy an’ Ikaky sy Neny

Hitondray tamotamo aho hitamotamoko

Hitondray sakarivo aho hirivorivoko

Paraky mahery izahay re

Ka tsy hanin’ olon-jejo.