Archive pour mars, 2014

Madagasikara 29 Marsa 1947

30 mars, 2014
Image de prévisualisation YouTube

TOY IRENY IANAO !

8 mars, 2014

 

TOY IRENY IANAO !

 

Toy ny loharano boiboika an-tany hay,

Toy ny hafanana mameno ny aty lay,

Toy ny fahazavana mitsilo anaty alina,

Toy ny fahagagana mahalasa saina lalina !

 

Toy ny voron-kely mikalo fihobiana,

Toy ny anjely mandrotsa-pitahiana,

Toy ny lohataona, masoandro fifaliana,

Toy ny fararano sy andron-taona zina.

 

Toy ny tononkalo mandrotsy ati-fanahy,

Toy ny hira am-po mandrisika ho sahy,

Toy ny tantely mizara fahamamiana,

Toy ny fanafody manala fanaviana.

 

Toy ny lova soa napetraky ny ela,

Toy ny ampitso mamy hiandrasana harena,

Toy ny rova miorina an-tendrombohitr’avo,

Toy ny arofanina fiarovana tsy ho lavo.

 

Toy ny rotsak’orana mamonto ny tontolo,

Toy ny afon’ampombo sy rehitra mololo,

Toy ny taratr’andro mpamelombelon’aina,

Toy ny fanantenana…mpitondra ny maraina !

 

Toy ireny ianao !

 

DadaRabe

12/12/10 19 :46

 

TSY MANADINO !

8 mars, 2014

 

TSY MANADINO !

 

Aza manahy ianao f’izaho anie mahatsiaro

Ireo andro lasa maro

Niarahana nidola nitety ireny havoana,

Niliba tafahaona…

Kanefa dia nidify,

Nanjary toa tsy nisy !

 

Aoka ianao tsy ho kivy fa fiainana izany !

Lalàna eto an-tany !

Misy andro soa iarahana toa afo manazava

Ka mahamiran-tava…

Dia mihelina satria…

Angamba tsy doria !

 

Ilaozy ireny aloka, alahelo na tomany

Na ny hafa toy izany !

Venteso sy ifalio toa hira nandihizana,

Tsy nety notohizana

Fa kalo indray ririnina

Dia lasa tsy hay fihinina !

 

Tsarovy fotsiny ihany f’izaho tsy manadino !

Na dia efa tsy mino…

Hoe hisy ilay fotoana hihaonana indray andro

Hampihiratra masoandro

Eo amintsika roa

Fa lasa tsy hifoha…

 

Tantara efa taloha !

 

DadaRabe

01/09/10 11 :19