TOY IRENY IANAO !

 

TOY IRENY IANAO !

 

Toy ny loharano boiboika an-tany hay,

Toy ny hafanana mameno ny aty lay,

Toy ny fahazavana mitsilo anaty alina,

Toy ny fahagagana mahalasa saina lalina !

 

Toy ny voron-kely mikalo fihobiana,

Toy ny anjely mandrotsa-pitahiana,

Toy ny lohataona, masoandro fifaliana,

Toy ny fararano sy andron-taona zina.

 

Toy ny tononkalo mandrotsy ati-fanahy,

Toy ny hira am-po mandrisika ho sahy,

Toy ny tantely mizara fahamamiana,

Toy ny fanafody manala fanaviana.

 

Toy ny lova soa napetraky ny ela,

Toy ny ampitso mamy hiandrasana harena,

Toy ny rova miorina an-tendrombohitr’avo,

Toy ny arofanina fiarovana tsy ho lavo.

 

Toy ny rotsak’orana mamonto ny tontolo,

Toy ny afon’ampombo sy rehitra mololo,

Toy ny taratr’andro mpamelombelon’aina,

Toy ny fanantenana…mpitondra ny maraina !

 

Toy ireny ianao !

 

DadaRabe

12/12/10 19 :46