VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA (Boky Tiako tena tiako)

 

VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA

 

Rainay ô ! Izay any an-danitra any !

Faly be ‘zahay fa nahazo seza ihany,

Ka misaotra anao fa ho avy izao ny saosy,

Hitombo ny harena, ho feno ny ao am-paosy !

 

Rainay ô ! Kanefa na izany,

Matetik’izahay dia tena be vinany,

Fantatrao ihany, malemy anie ny nofo…

Na mety ny fanahy, ny tena mila mofo !

 

Dia nangalanay kely ny volam-panjakana,

Namboamboarinay ny didy sy lalàna,

Mba hahametimety ny kôzy sy ny afera,

Mandalo anie ny seza ka ndrao miveravera !

 

Nahazo fahafaham-po ireo zanak’anabavy,

Nomenay izay tandrify ireo mpianakavy,

Tsy misy hadino akory ireo akamakama

S’ireo madimoazely mitosy sy tamana.

 

Izay fanetren-tena nataonay ho tsy nisy,

Nanaram-po, galabona, niliba tsy nitsitsy,

Nanao tsindrio fa lavo sy nampijaly kely,

Tsy nisy andraso andraso fa avy dia namely !

 

Rainay ô ! izay no vavakay !

Izay hitanao tsy mety dia tena ifonanay !

Kanefa be tsimbadika ny fiainana an-tany…

Ka mamelà anay… Hisaosy aloha androany !

 

Amen !

 

DadaRabe

Aix-en-Provence (05/05/03)

(Boky Tiako tena tiako)