MAHATSIARO ANAO

MAHATSIARO ANAO

 

Ny ferinao ry Taniko,

No iny mba ho tazako,

Rehef ‘ izaho hankany,

Hamangy ireo havana any !

 

Nahoana moa no izao,

No tena mahatsiaro anao,

Ity foko miferinaina,

Mahafantatra fa misy tra-boina…

 

Tsy ampy akory,

Ny fandefasana vonjy,

Firarian-tsoa sy fivavahana,

Raha tsy eo koa ny fitiavana !

 

Ny hahita anao ry Nosiko,

Sy ireo havana ao,

No hany fanantenako,

Raha sitraky ny Tompo !

 

Tritriva