Archive pour mai, 2015

Bonne Fête des Mamans !

30 mai, 2015

mmgdwlwo

Bonne Fête !

30 mai, 2015

35047342

Vavaka ho an’i Neny (Tononkira)

30 mai, 2015

Vavaka ho an’i Neny (Tononkira)

Hotahiana anie i Neny
’Zay nitondra folo volana
Nahitako ny masoandro
Sy ny kintana amam-bolana

Dia i Neny izay nanoro
Sy nampianatra nivavaka
No angatahiko amin’ny Ray
Ny fitahiana tena miavaka

Refrain :
Ny tànanao nanambitamby
Lamosinao nibaby
Ny tratranao fiondànana
Nahitako fiadanana
Ho tahiana anie ry Neny,
Ireny rehetra rehetra ireny

Hivavahako mihitsy
Ny any ambony mba hitahy
’Reo molotrao ’zay efa zatra mitsiky
Sy manoroka ahy

Mbola hotahiana koa
’Reo masonao manganohano
Rehefa misy alahelo
Dia toy ny dobo feno rano

Refrain…..
Angatahiko mihitsy
Mba ho re hatrany an-danitra any
Ny ahavelomanao ry Neny
Mba hateza sy haharitra

Satria raha eo ianao, fihantana fitosiana
Fa ny kamboty mbola kely moa
no tena fara-fahoriana.

Naly Rakotofiringa

Lavaka

27 mai, 2015

telechargement-4

 

Lavaka

Maraina sy hariva, mandalo,
Eny sisinabo be lavaka, lavaka, lavaka,
sady feno fako, no maimbo, maimbo, maimbo,
Maharikoriko, mahalasa saina.

Fa nahoana re, no efa elabe,
No tsy misy fihovana eto an-tanàna ?
Ny ankizy sy olon-dehibe,
Dia eny no mandeha.

Nefa mety ahita loza,
Raha toa ka latsaka ao,
Ts’isy hamonjy, hitsabo,
Fa samy sahirana amin’ny atao.

Ary ireo tompon’andraikitra,
Voafidy anao ny adidiny,
Toa lasa jamba, mody tsy mahare,
Raha misy fitarainana avy eny an-dalambe.

Tsy misy hono ny vola,
Anamboarana ny simba,
Nefa ry zareo, mirehareha,
ao anaty fiara lafo be.

Tritriva

72677611