Archive pour le 27 mai, 2015

Lavaka

27 mai, 2015

telechargement-4

 

Lavaka

Maraina sy hariva, mandalo,
Eny sisinabo be lavaka, lavaka, lavaka,
sady feno fako, no maimbo, maimbo, maimbo,
Maharikoriko, mahalasa saina.

Fa nahoana re, no efa elabe,
No tsy misy fihovana eto an-tanàna ?
Ny ankizy sy olon-dehibe,
Dia eny no mandeha.

Nefa mety ahita loza,
Raha toa ka latsaka ao,
Ts’isy hamonjy, hitsabo,
Fa samy sahirana amin’ny atao.

Ary ireo tompon’andraikitra,
Voafidy anao ny adidiny,
Toa lasa jamba, mody tsy mahare,
Raha misy fitarainana avy eny an-dalambe.

Tsy misy hono ny vola,
Anamboarana ny simba,
Nefa ry zareo, mirehareha,
ao anaty fiara lafo be.

Tritriva

72677611