Archive pour juillet, 2015

La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.

23 juillet, 2015

93260122_o

Manana Anao (Jocelyn Rajarison)

20 juillet, 2015

 

Efa reraky ny fiainana aho
Tsy nahita izay nombana intsony
Saika latsaka tanatin’ny famoizam-po aho
Tsy haiko intsony izay natao

Soa fa tonga Ianao nanarina ahy
Nampitraka, namonjy ny fanahy
Nositraninao ‘lay fery tato anatiko
Izay nandratra ny foko

Manana aho Tompo ô !
Fa manana Anao
Niova ny fiainako Tompo ô !
Tao Aminao

Tsy nanenina aho
Raha nandray Anao
Tsy ho toy izao ny fiainako
Raha toa tsy tao Aminao

(Jocelyn Rajarison) Tononkira

Fitiavana Ranovelona (tononkira)

17 juillet, 2015

 

Fitiavana Ranovelona (tononkira)

1. Fitiavana rano velona,
Loharano lalina;
Ka miafina ao anatiny
Ny fiainan-danitra!

2. Fitiavana no nirahina
Avy tamin-Jehovah ;
O, mba raisonao, dia ho fantatrao
Ny fahasambarana.

3. Fitiavana didy tokana
Ary didy lehibe ;
Mitoera ao, hitoeranao
Amim-piadanam-be.