Manana Anao (Jocelyn Rajarison)

 

Efa reraky ny fiainana aho
Tsy nahita izay nombana intsony
Saika latsaka tanatin’ny famoizam-po aho
Tsy haiko intsony izay natao

Soa fa tonga Ianao nanarina ahy
Nampitraka, namonjy ny fanahy
Nositraninao ‘lay fery tato anatiko
Izay nandratra ny foko

Manana aho Tompo ô !
Fa manana Anao
Niova ny fiainako Tompo ô !
Tao Aminao

Tsy nanenina aho
Raha nandray Anao
Tsy ho toy izao ny fiainako
Raha toa tsy tao Aminao

(Jocelyn Rajarison) Tononkira