IREO TENA JIOLAHY !

IREO TENA JIOLAHY !

Ireo tena jiolahy dia tsy any am-pigadrana
Fa miriaria eny ivelany eny,
Ambonin’ny lalàna !
Afaka miteny,
Manao izay tiany atao
Ka vitany avokoa…
Manao izay tsy fanao,
Tsy ankivaky loha !

Izy dia malama tsy tratran’izay aloka !
Kapaina tsy hita fery
Ka afaka midaroka,
Tsy menatra mamely,
Mangorona harena
Izay tsy nisasarany
Fa volam-pirenena…
Ataony amin’ny anarany !

Jiolahy tsara fiankanjo, milamina, madio,
Mangara tsisy pentina,
Ambony dabilio,
Birao tena mitentina
An-tapitrisa…Arantiny !
Sonia iray ihany
Dia amidiny ambongadiny
Ny harenan’ity tany !

Ahondrany any ivelany, ataony mitsikasina
Ny vakoky ny nosy
Tsy misy zava-masina
Fa dia voahosihosy,
Hitsahiny daholo !
Izy, hono, tsy voarara
Na rava sy hikoro
‘Lay Madagasikara !

Oh ! Tena jiolahy !

DadaRabe
Ambato
12/10/15 22:56

https://www.facebook.com/dadarabe