Archive pour juin, 2018

Ady ny fiainana

13 juin, 2018

Ady ny fiainana

Renin’zaza sahirana
Fa nilaozan’ilay silany
Izy irery izao no mamelona
Ireo fara sy dimbiny

Miasa sy mikaroka mafy
Kely fotsiny no mba azony
Lafo loatra ny vidin’ireo sakafo
Ny fanafody moa tsy afaka azo

Na ireo havany aza
Tsy afaka manolo-tanana
Fa samy mitady ny sahaza
isan-ora izay iainana

Mivavaka izy isan-andro
Fantany fa ilay Nahary mihaino
Ataony somary mangingina
Rehefa izy eny am-piasana

Ny any fanantenany
Ho an’ireo zanany
Dia ny ho voky sy salama
Hiaina anaty fahasambarana

Tritriva 11/06/18
4 ora maraina