Archive pour la catégorie 'RADO (Georges Andriamanantena)'

Gasikarako

12 juin, 2015

Gasikarako

Tiako ianao, ry Gasikara, tanindrazana lalaiko
Ka asandratro ao am-po sy lolohaviko ao an-tsaiko
Fa raha misy faniriana tsara indrindra mba tononiko
Tsy ho an’iza fa ho anao, ry nilatsahan’ny tavoniko

Fa hatramin’ny fahagola, tany am-badiky ny tazako
Dia ianao no anjara-tany izay natolotra ny razako
Ianao no lova soa sarobidy mba nananany
Dia ianao, ry Gasikara, ilay napetrany ho an-janany

Fa matoa manopy mena ireo havoana izay tazaniko
Teo ny ran’ny Menalamba no namonto izato taniko
Matoa koa fatratra faniry iretsy alanay matevina
Dia teo ny nofony, angamba, no efa zezika nilevina.

Dia vao mainka koa ekeko, fa matoa ny ranomasina
no namefy anao ho Nosy dia ao ‘lay Zo tovonan-kasina
manambara ombieny ombieny amin’ireo mpijerijery
fa ‘ty Nosy kanto ity dia ho an’ny Malagasy irery.

Koa dia rariny raha toa ka saro-piaro anao ny tenako
Ary tsy mba reno-tory tamin’ny ora fiambenako.
Satria tena ahy ianao, tsy atakalo, tsy onerana
Tena marina izany fa tsy hambo diso toerana

Ny toetrako rehetra, ny maha-malagasy ahiko
Na fiteniko, na fombako, na ny saiko sy fanahiko
Tsy hàla-tahaka nataoko na an’ny hafa sendra tazako
Fa nitsiry avy aminao, ry Gasikara Tanindrazako.

Ka ho gaga ve ianao raha mitepo anao ny tratrako
Ary raikitra ho toetra sy manjary zava-batrako
Ny mivavaka isan’andro ho anao tsy ankijanona
Hahatonga anao ho tany sady firenena vanona.

Ny velirano izay ataoko, ô ! ry Madagasikarako !
Sady fanekem-pinoan’ny fisiako sy tantarako :
Tsotra ihany, nefa kosa, hodradraiko sy lazaiko :
Dia ny fanompoana anao hatramin’ny fara-fofonaiko.

RADO  1966

Rehefa tia

12 juin, 2015

Rehefa tia

Rehefa tia ianao, tiava fotsiny ihany
Fa aza mieritreritra hilaza izany akory
Tehirizo anaty ‘lay eritreri-mamy
Sao vaky fefiloha ny sisin’ny kamory

Nahoana raha mangina fotsiny am’zao
Sao ny sarobidy no lasa very hasina
Hiverina im-piry ny sotrokelinao
Vao mety haharitra izato ranomasina

Hamafiso zaitra ny sisi-molotrao
Fa maika hampitombo ny rakitry ny fo
Filamatra iray no holazaiko anao
Ny tia fa tsy miteny, no tena tia tokoa

RADO

Fitiavana

30 septembre, 2014

Be ny zavatra ato an-tsaiko
Ref’injay ahita anao
Satry foana re ry aiko
Ho tantaraina aminao …

… Saingy indrisy re rahavako
Fa voafatotra ny vavako
Nahoana re no tsy voalazako ?
Feno angamba ny fitiavako
Ka oroka mangina ihany
Sisa nilazako izany !

RADO (Georges Andriamanantena)

Nofy …

29 octobre, 2012

Nofy

 

Torimaso mamy iray anivon’alin’ny ririnina

No nitondran’ny nofiko ahy, hanoloana anao rahavako.

Nasehony ahy teo ianao, hotsinapa sy fihinina

Nanamparako fijery mbola mandon’ny fitiavako.

 

Tsisy teny re akory: gina, sina ny tontolo

Afa-tsy ny tsikinao malefadefaka fiantefa

nanala tahotra ny foko sy namelombelom-bolo

ilay fitiavako efa resy, folaka nirefarefa…

 

Fihina tsy hay lazaina, mamy noho ny mamy indrindra.

Toy ny taho ladinin-daingo: rafitra mitovy rindra,

no nifamihinantsika nampijoro ny nikoa…

 

Minitra tiana ho doria, vakin’andro tian-ko taona,

Tsimoka nirin-ko taho hamela-panja lohataona…

Kanjo, hay dia nofy ihany… Nofy mamy tsy ho lo.

 

Rado (15.7.55)

Dinitra p 22