Archive pour la catégorie 'TONONKALON’I DadaRabe'

NA INON-KIDONA (Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

16 février, 2015

 

NA INON-KIDONA (Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

 

Raha rava ny trano fa sendra tadio

Nahoana no kivy ?

Raha toa latsak’orana izany andro anio

Ka tena mangidy!

Manàna herin-tsaina!

Fa aza taraina!

 

Raha sendra ka lavo, solafak’an-dalana,

Aza mora taitra!

Raha rodana mantsy ‘lay hany fananana

Ka hila tsy ho laitra,

Toneo ‘zany fo!

Hatrakao ny loha!

 

Raha toa ka mivadika ilay olon-tiana

Ka zary fahavalo,

Eny, na tsy misy intsony hiantsampiana,

Nahoana no himalo?

Mitsangàna foana !

Manàna finoana!

 

Eny, na inon-kidona amin’ny tena,

Ka hila hampivena,

Na rava sy potika aza ‘reo harena,

Ka toa tsy hay jerena,

Miarena avy hatrany!

Fa aza tomany!

 

DadaRabe

Ambatovinaky (27/04/94)

(Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA (Boky Tiako tena tiako)

16 février, 2015

 

VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA

 

Rainay ô ! Izay any an-danitra any !

Faly be ‘zahay fa nahazo seza ihany,

Ka misaotra anao fa ho avy izao ny saosy,

Hitombo ny harena, ho feno ny ao am-paosy !

 

Rainay ô ! Kanefa na izany,

Matetik’izahay dia tena be vinany,

Fantatrao ihany, malemy anie ny nofo…

Na mety ny fanahy, ny tena mila mofo !

 

Dia nangalanay kely ny volam-panjakana,

Namboamboarinay ny didy sy lalàna,

Mba hahametimety ny kôzy sy ny afera,

Mandalo anie ny seza ka ndrao miveravera !

 

Nahazo fahafaham-po ireo zanak’anabavy,

Nomenay izay tandrify ireo mpianakavy,

Tsy misy hadino akory ireo akamakama

S’ireo madimoazely mitosy sy tamana.

 

Izay fanetren-tena nataonay ho tsy nisy,

Nanaram-po, galabona, niliba tsy nitsitsy,

Nanao tsindrio fa lavo sy nampijaly kely,

Tsy nisy andraso andraso fa avy dia namely !

 

Rainay ô ! izay no vavakay !

Izay hitanao tsy mety dia tena ifonanay !

Kanefa be tsimbadika ny fiainana an-tany…

Ka mamelà anay… Hisaosy aloha androany !

 

Amen !

 

DadaRabe

Aix-en-Provence (05/05/03)

(Boky Tiako tena tiako)

VONJEO NY TANINAY !

17 octobre, 2014

VONJEO NY TANINAY !

 

Andriamanitra o ! Vonjeo ny taninay !

 

Fa ny olomanganay

Sy izay rehetra sahy…

Voajedaka avokoa,

Na any am-ponja koa !

Anaovan-tamba-be

Sy loza maro anie !

 

Fa ireo saribakoly…

Fitaovan’ny devoly

Sy firenena hafa,

Indreo mifaly handratra,

Hahafahany mandroba

Ity tany mba ho tola !

 

Fa ny harem-pirenena…

Ny vato, volamena…

Safira, hazoala…

Ny tany, ny omby am-bala…

Ny zaza, tovovavy…

Aondrany any jiaby !

 

Fa ireo mitady hijoro,

Darohana ho toro !

Mba tsy hanakana azy

Hanao ilay fomba ratsy,

Fa satriny hitsirara,

Handady i Gasikara !

 

Andriamanitra o ! Omeo hery izahay !

 

DadaRabe

16/10/14 8:41

MIARAKA ETO ISIKA

20 août, 2014

 

MIARAKA ETO ISIKA

 

Miaraka eto isika,

Miaraka mitafa, tsy mety mangatsiaka,

Miventy tsy an-kimalo

Sy miaraka manofy, mandefa tononkalo…

Sary indray mipiaka,

Hifanomezantsika.

 

Tsy fantatro ianao,

Kanefa toa iray ! Tsy fantatrao aho…

Fa ny hery mampiray

Dia tononkalo am-po mireda sy mamay,

Manoratra atoandro,

Dia manariva andro.

 

Misy ireo mpandalo,

Misy mpankafy, mpamaky tononkalo,

Misy feno tsiky,

Misy poetika sy ny hafa tsy ho tanisa…

Dia miaraka daholo,

Miara-mikolokolo.

 

Dia fifaliana hatrany,

Indraindray anefa…misy mitomany

Ranomaso kely

Tsy misy mpahalala, mirotsaka irery…

Fiainana izany,

Tantara tsy ho lany.

 

Ho avy ny fotoana !

Samy ho lasa isika, tsy afaka hihaona,

Tsiahy no sisa am-po

Napetrak’ireo kalo, kanefa androany aloha…

…Dia Miaraka eto isika,

Tsy misy mangatsiaka.

 

DadaRabe

St Pierre et Miquelon.

20/07/07 10:28 (SPM hour)

I DADA !

14 juin, 2014

I DADA !

 

Folapolaky ny lasa sy ny taona marobe,

Vizaky ny asa sy ny ora efa nandeha,

Drodroky ny ankaso sy ny kisa tsy ho re…

…Nefa izy mihomehy !

 

Mitazana iny lanitra mamiratra hariva,

Mijery iny masoandro manomboka ho iva,

Mihaino hirahira, ritsodritsoka mirindra…

…Dia revo izy mamindra !

 

Mitantana ireo zanaka sy zafy, zafiafy,

Manoro koa ny anton’iny rivotra mifafy,

Mampita lovantsofina sy angano fahizany…

…Mazoto foana hatrany !

 

Mahatsiaro ny omaly sy taonjato faharoapolo,

Tanisa ireny havana efa lasana daholo,

Dia very ambiroa ka mandefa saina irery…

…Toa feno mistery !

 

Na volofotsy rakotra sy taona efa mandroso,

Noho ‘reny andro maro nibaby sy nitrotro,

Dia mirana hatrany mibanjina ny ho avy…

…Ho an’ny mpianakavy !

 

…I dada !

 

DadaRabe

SPM

16/10/13 20:55

12345...10