Archive pour la catégorie 'TONONKIRA'

Eny Antsioka (Tononkira nosoratan’i Tritriva)

22 juillet, 2016

Lava ny dian’ireo ankizy
Alohan’ny ahitany fiadanana
Sahirana tahak’ireny vorona
Mitady toerana tony
Rahoviana re no ho tafita
Hiaina anaty fanambinana

Impiry nibanjina ny lanitra
Tsy nahita fahazavana
Iza no afaka hanazanona
Ireo ady, horohoro sy basy
Rahoviana vao hitsahatra ny fitaka
Sompatra sy tetidratsy

Taonjato firy ho an’ireo voazanaka
Alohan’ny ahitany fahafahana
Be marenina manao ho jamba ireo mpitondra ny tany
Tsy miraharaha ny jalim-bahoaka
Taonjato firy vao ho lasana ny ijy
Rahoviana no ho avy ny fandriam-pahalemana

Refrain
Henoy ry namana
Variona, radraty, tsitoly
Eny anaty antsioka ny valiny

31/05/2016

( Tononkira nosoratan’i Tritriva )

Manana Anao (Jocelyn Rajarison)

20 juillet, 2015

 

Efa reraky ny fiainana aho
Tsy nahita izay nombana intsony
Saika latsaka tanatin’ny famoizam-po aho
Tsy haiko intsony izay natao

Soa fa tonga Ianao nanarina ahy
Nampitraka, namonjy ny fanahy
Nositraninao ‘lay fery tato anatiko
Izay nandratra ny foko

Manana aho Tompo ô !
Fa manana Anao
Niova ny fiainako Tompo ô !
Tao Aminao

Tsy nanenina aho
Raha nandray Anao
Tsy ho toy izao ny fiainako
Raha toa tsy tao Aminao

(Jocelyn Rajarison) Tononkira

Fitiavana Ranovelona (tononkira)

17 juillet, 2015

 

Fitiavana Ranovelona (tononkira)

1. Fitiavana rano velona,
Loharano lalina;
Ka miafina ao anatiny
Ny fiainan-danitra!

2. Fitiavana no nirahina
Avy tamin-Jehovah ;
O, mba raisonao, dia ho fantatrao
Ny fahasambarana.

3. Fitiavana didy tokana
Ary didy lehibe ;
Mitoera ao, hitoeranao
Amim-piadanam-be.

Raha mila fanampiana (MAHALEO)

3 juin, 2015

 

Raha mila fanampiana (MAHALEO)

Raha mila fanampiana ianao
raha nisy tsy mety ny atao
tsarovy akia e!
Fa any ho any
misy namana tena tia
miandry fotsiny
miandry pi_maso
miandry ho kopahin_tanana
fa vonon_kijoro
handresy ny ankaso
satria izany no tena namana
raha misy zava mampahory
ka mila tsy ahitan_tory
tsarovy akia eh!eh
fa any ho any misy namana tena tia
mahantra sy osa o!
Mahantra harena
nefa kosa tsy tia tena
fa vonon_kanampy
satria tia
tsy mitady valiny sanatria
Raha matsiaro ho irery ianao indraindray
na marary nefa tokana iray
tsarovy aky eh!eh!
Fa any ho any misy namanao tena tia
tsy irery ianao
fa misy mahatsiaro
ka ny alahelo atsaharo
ka na ali_mikitroka o!
Na oram_baventy
ho tonga tsy ho ela aho fa vetivety
fihavanana tsy ho ravan’ny taona
fa madio sy hamiratra foana
tsarovy aky eh!eh!
Fa any ho any
misy namanao hatrany hatrany
misy namanao hatrany hatrany.

Vavaka ho an’i Neny (Tononkira)

30 mai, 2015

Vavaka ho an’i Neny (Tononkira)

Hotahiana anie i Neny
’Zay nitondra folo volana
Nahitako ny masoandro
Sy ny kintana amam-bolana

Dia i Neny izay nanoro
Sy nampianatra nivavaka
No angatahiko amin’ny Ray
Ny fitahiana tena miavaka

Refrain :
Ny tànanao nanambitamby
Lamosinao nibaby
Ny tratranao fiondànana
Nahitako fiadanana
Ho tahiana anie ry Neny,
Ireny rehetra rehetra ireny

Hivavahako mihitsy
Ny any ambony mba hitahy
’Reo molotrao ’zay efa zatra mitsiky
Sy manoroka ahy

Mbola hotahiana koa
’Reo masonao manganohano
Rehefa misy alahelo
Dia toy ny dobo feno rano

Refrain…..
Angatahiko mihitsy
Mba ho re hatrany an-danitra any
Ny ahavelomanao ry Neny
Mba hateza sy haharitra

Satria raha eo ianao, fihantana fitosiana
Fa ny kamboty mbola kely moa
no tena fara-fahoriana.

Naly Rakotofiringa

12