Archive pour la catégorie 'TRISTESSE – ALAHELO'

Soupir !

12 novembre, 2012

 

 

Soupir ! dans TRISTESSE - ALAHELO vvv5vv9k1-300x245

CLIQUER SUR LA PHOTO

 

Je n’ai rien demandée

 

Et elle s’est invitée,

 

Elle est venue chez moi,

 

Ne veut plus me quitter…

 

Elle veut rester là,

 

Mais moi je n’en veux pas!

 

Dame Douleur, tu sais,

 

Tu n’es pas bienvenue!

 

Sors vite de mon corps,

 

Ne me torture plus!

 

Car je serai plus forte

 

C’est moi qui gagnerai!

 

 

Isabelle Monalisa

 

http://isabelled.unblog.fr/

 

ERITRERITRA FAHAVARATRA

12 octobre, 2012

 

ERITRERITRA FAHAVARATRA

 

Mijononoka moramora ny orana avy hariva,

Ny alina madiva,

Hamonto an-torimaso ny lanitra sy tany,

Ka hitondra any ho any…

Any ho any, nefa aiza ? Aiza ho aiza ry Fanahy

Toa reraka, manahy ?

Aiza ho aiza no hampita izato nofinofinao

Izay mameno, no injao

Mihodinkodina ao am-po, mihodinkodina ao an-tsaina

Toa rano nafanaina ?

 

Mitsilopilopy mora, toa mangovitra sy ory

Ny jiroko. Matory

Izay rehetra manoloana ny masoko mahery.

Aiza ho aiza no miery,

Ry Fanahy, ilay nofinofy izay namonto antsika teo ?

Avia mamoaka feo,

Ka lazao am-bitsibitsika ao am-poko kely ao

Izay tena teninao,

Dia ho fantatro avokoa izay rehetra afenina ahy…

Mitenena, ry Fanahy.

 

Ny jiroko efa maty, ny orana efa lany;

Mangina koa ny tany,

Ka hatrao anatiko ao. Tsy misy reko intsony,

Tsy misy tsy mba tony…

Kanefa re, kanefa toa mbola be dia be

Ny fitiavako handre

Izay tena dinanao, ry vintana tsy fantatra !

Tsy mbola tena sambatra,

Sady feno tebiteby ny nofo sy ny saina

Ka he! mitaintaina !

 

Nihanalemy moramora ilay orana avy hariva.

Ny andro dia madiva

Hamoha ny torimason’ny lanitra sy tany

Ka hamerina avy any…

Avy any, nefa avy aiza ? Avy aiza ry Fanahy

Toa trotraka, manahy ?

Avy aiza no nampita ilay mba nofinofinao

Izay namonto, no injao

Mihamalefaka ao am-po, mihamalefaka ao an-tsaina,

Toa rano nafanaina ?

 

Jean Joseph RABEARIVELO (1901-1937)

 http://rabearivelo.webs.com/eritreritrapensees.htm

 

Il pleure dans mon cœur – Misy ranomaso ao am-poko

12 octobre, 2012

Paul verlaine

 

 » Il pleure dans mon cœur

 

comme il pleut sur la ville.

 

Quelle est cette langueur

 

Qui pénètre mon cœur ?

 

O bruit doux de la pluie

 

Par terre et sur les toits !

 

Pour un cœur qui s’ennuie,

 

O le chant de la pluie !  »

 

Texte traduit :

 

 » Misy ranomaso ao am-poko

 

Toy ny fisian’ny orana eny am-bohitra.

 

Inona ary izato alahelo

 

Maninteraka ao am-poko ?

 

O ry feo malemin’ny ranonorana

 

Ery an-tany ary ery an-tafo !

 

Ho an’ny fo valabalaka,

 

O ry hiran’ny ranonorana !  »

 

Jean Joseph RABEARIVELO (1901-1937)

 

IL PLEURE DANS MON COEUR

11 octobre, 2012

Il pleure dans mon coeur

Comme il pleut sur la ville;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon coeur ?

 

Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits !

Pour un coeur qui s’ennuie,

Ô le chant de la pluie !

 

Il pleure sans raison

Dans ce coeur qui s’écoeure.

Quoi ! nulle trahison ?…

Ce deuil est sans raison.

 

C’est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi

Sans amour et sans haine

Mon coeur a tant de peine !

 

Il pleure dans mon coeur

Paul Verlaine 1844-1896

IL PLEURE DANS MON COEUR  dans TRISTESSE - ALAHELO j541s8j1-231x300

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR L’AGRANDIR ET VOIR TOMBER LES GOUTTES DE PLUIE :)

 

 

Le cri du silence

7 octobre, 2012

Le cri du silence dans TRISTESSE - ALAHELO le-cri-du-silence_w-300x224

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR AGRANDIR

123