Archive pour juillet, 2014

TONONKIRA

14 juillet, 2014

MISY FARANY.

Naly RAKOTOFIRINGA

 

Ny zavatra atomboka rehetra

Dia hifarana hatreo amin’ ny fetra,

Efa fantatra, f’izay niandoha

Dia mbola hisy farany koa.

Ny mateza dia tsy misy firy

Fa na misy aza, angamba dia kiry.

Ny endrika sy ny bika soa

Dia samy ho simba avokoa,

Na tanjaka, na hery

Dia mihena ary koa miha-very,

Satria raha tonga amin’ ny fetra

Dia hifarana toa ny rehetra.

 

Na ireo hira, na ny feo manga

Tsy isalasalana, fa angamba

Rehefa lany ny tsiron’ ny mamy

Dia ho adino indray andro any!.

Embonembona sisa hampitsetra

Hisolo hafa toy ny rehetra.

Na rano mandeha eny an’ony

Ireo voninkazo mamony,

Ny vorona mikalokalo

Tsy hitoetra fa samy handalo,

Handalo ny zava-drehetra.

Rehefa tonga ny andro voafetra.

 

‘Lay fitiavana mamy aok’ izany

No heverina fa tsy ho lany

Tamin’ny andro ny volan-tantely

Dia hifarana tsikelikely,

Satria angamba izay niandohàny

Ka tsy maintsy hifarana ihany.