Archive pour février, 2015

12 MILIARA 4×4 !

16 février, 2015

 

12 MILIARA 4×4 !

 

Ny sasany kere ringana sy maty,

Ao ny mihinam-pako fa efa tsy mahatanty,

Misy mitsirara eny an-dala-mody…

Tsy afaka manoatra fa ts’isy fanafody !

 

Dia ao ireo very aina tafihan’ny jiolahy,

Sy tsy mahita tory vesaran’ahiahy,

Mihalasa tena gaigy ireto mpiara-monina…

Fa tena habibiana tsy hita hotononina !

 

Misy ny ambotaka efa ho adin’ny telo,

Ny lavaka eny feno ka toa mampalahelo !

Maro ireo mpitrongy tsy misy asa intsony,

Hany hery dia midoroka miboboka rongony !

 

Misy rava trano mipitrapitra maso,

Misy ny hain-tany mamely ts’isy andraso,

Misy tsy mihinana ny zaza amam-behivavy,

Misy mifandratra hatramin’ny mpianakavy !

 

Dia ao ireo very toky tsy miasa…fa mivavaka

Tsy mino ny eto an-tany…longoa sy feno lavaka !

Dia ao ireo lasa adala manary lamba an-tsena…

Mipiaka koa ny loha nefa ts’isy famonjena !

 

Ny sasany mizara ny harenam-panjakana,

Ny sasany miliba tsy mahalala fahantrana,

Ny sasany mivoky mivarotra hazoala,

Ny sasany miandry…handray dozy miliara !

 

DadaRabe

Ambato

08/02/15 11h48

https://www.facebook.com/dadarabe

 

NA INON-KIDONA (Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

16 février, 2015

 

NA INON-KIDONA (Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

 

Raha rava ny trano fa sendra tadio

Nahoana no kivy ?

Raha toa latsak’orana izany andro anio

Ka tena mangidy!

Manàna herin-tsaina!

Fa aza taraina!

 

Raha sendra ka lavo, solafak’an-dalana,

Aza mora taitra!

Raha rodana mantsy ‘lay hany fananana

Ka hila tsy ho laitra,

Toneo ‘zany fo!

Hatrakao ny loha!

 

Raha toa ka mivadika ilay olon-tiana

Ka zary fahavalo,

Eny, na tsy misy intsony hiantsampiana,

Nahoana no himalo?

Mitsangàna foana !

Manàna finoana!

 

Eny, na inon-kidona amin’ny tena,

Ka hila hampivena,

Na rava sy potika aza ‘reo harena,

Ka toa tsy hay jerena,

Miarena avy hatrany!

Fa aza tomany!

 

DadaRabe

Ambatovinaky (27/04/94)

(Boky Hatramin’ny nahalalako anao)

VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA (Boky Tiako tena tiako)

16 février, 2015

 

VAVAKY NY MPANAO POLIFIKA

 

Rainay ô ! Izay any an-danitra any !

Faly be ‘zahay fa nahazo seza ihany,

Ka misaotra anao fa ho avy izao ny saosy,

Hitombo ny harena, ho feno ny ao am-paosy !

 

Rainay ô ! Kanefa na izany,

Matetik’izahay dia tena be vinany,

Fantatrao ihany, malemy anie ny nofo…

Na mety ny fanahy, ny tena mila mofo !

 

Dia nangalanay kely ny volam-panjakana,

Namboamboarinay ny didy sy lalàna,

Mba hahametimety ny kôzy sy ny afera,

Mandalo anie ny seza ka ndrao miveravera !

 

Nahazo fahafaham-po ireo zanak’anabavy,

Nomenay izay tandrify ireo mpianakavy,

Tsy misy hadino akory ireo akamakama

S’ireo madimoazely mitosy sy tamana.

 

Izay fanetren-tena nataonay ho tsy nisy,

Nanaram-po, galabona, niliba tsy nitsitsy,

Nanao tsindrio fa lavo sy nampijaly kely,

Tsy nisy andraso andraso fa avy dia namely !

 

Rainay ô ! izay no vavakay !

Izay hitanao tsy mety dia tena ifonanay !

Kanefa be tsimbadika ny fiainana an-tany…

Ka mamelà anay… Hisaosy aloha androany !

 

Amen !

 

DadaRabe

Aix-en-Provence (05/05/03)

(Boky Tiako tena tiako)